Niels Viggo Hansen. Filosofi og proces

  
nv
Kursus i forskningsforståelse - teoretisk og pragmatisk.

Lærer : Niels Viggo Hansen, Ph.D., - fysiker, filosof, forsker og meditationslærer


Kurset er et intensivt forløb i to weekends, med hjemmearbejde. Formålet er at ruste deltagerne bedre til at forstå videnskabelige resultater og begreber, og bruge dem hensigtsmæssigt og effektivt, når man kommunikerer om sit eget arbejde.

Der vil blive lagt vægt på hvordan forskning er en del af den konkrete menneskelige virkelighed, og på strategier for hvordan man som behandler kan gøre videnskabelig viden og videnskabelig forskning til en forbundsfælle.

Centrale temaer i kurset:
  • De forskellige typer af sundhedsforskning: klinisk, fysiologisk, humanistisk, osv.
  • Forholdet mellem forståelse af mekanismer (teori) og effekt i praksis (empiri)
  • Værktøj til at søge, sortere og bruge videnskabelige resultater.
  • Hvornår og hvordan kan man hævde at noget er dokumenteret?
  • Hvordan kan man bruge videnskabelige begreber, resultater og argumenter?
  • Hvem bestemmer hvad der er ”rigtig” videnskab?
  • Hvordan kan man være med til at fremme ny vigtig forskning?
Der vil være ca. 5 timers hjemmearbejde i forbindelse med kurset, og deltagerne er desuden aktive i gruppearbejde og plenum-diskussioner. Endelig gives der vejledninger og hjælpemidler til eget arbejde med litteratursøgning og -gennemgang, mm.

Der udstedes kursusbvis - kurset udfylder en række terepaut-organisationsers krav om et modul i "forskningsforståelse".
 

 
 

                                             Webpage in English             → Flyvning under jorden          E-mail